Điều kiện kinh doanh khách sạn

784

Theo Khoản 6 Điều 3; điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 33/2010/TT-BCA ngày 05 tháng 10 năm 2010 quy định như sau:

Điều 3. Các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

6. Cho thuê lưu trú, gồm các hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ hoặc các hình thức cho thuê lưu trú khác cho khách nghỉ qua đêm hoặc theo giờ.

Tổ chức, cá nhân cho công dân Việt Nam thuê nhà để ở, lao động, học tập không thuộc đối tượng điều chỉnh tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này nhưng phải thực hiện theo quy định của Luật Cư trú.

Điều 4. Điều kiện về an ninh, trật tự

3. Ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, các cơ sở kinh doanh sau đây còn phải bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy như sau:

b) Các cơ sở kinh doanh lưu trú và cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài thuê nhà để ở hoặc làm văn phòng từ 6 tầng trở xuống; sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ; trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino; hoạt động in (trừ photocopy màu); kinh doanh dịch vụ cầm đồ; kinh doanh karaoke; xoa bóp (massage) phải có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Như vậy, trên cơ sở các quy định trên, bạn không buộc phải có giấy phép về phòng cháy chữa cháy, anh ninh trật tự. Tuy nhiên, bạn vẫn phải đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự.

Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết, bạn liên hệ cơ quan công an cấp xã đối với bản cam kết về an ninh trật tự, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với bản cam kết về phòng cháy chữa cháy.