Thủ tục cấp giấy phép dịch vụ cầm đồ

771

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 • Đối với doanh nghiệp:
 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu.
 2. Dự thảo điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần).
 4. Kèm theo các giấy tờ trên là bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của mỗi thành viên.
 5. Các chứng chỉ hành nghề hoặc chứng nhận vốn pháp định (nếu có).
 • Đối với cá nhân hoặc hộ kinh doanh:
 1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
 2. Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

 II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ:

 • Điều kiện về cơ sở kinh doanh:
 1. Đảm bảo điều kiện về an toàn phòng chống cháy nổ, phòng độc và vệ sinh môi trường;
 2. Đảm bảo về trật tự, an toàn công cộng;
 3. Địa điểm kinh doanh không nằm trong khu vực cấm theo quy định của pháp luật.
 • Điều kiện của chủ thể kinh doanh:
 1. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp:
 2. Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 3. Người bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử;
 4. Người đang bị tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề có liên quan.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.