Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ đòi nợ

794

I. HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ

1. Hồ sơ xin giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ bao gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập công ty thu hồi nợ;
 • Danh sách thành viên/cổ đông công ty thu hồi nợ;
 • Điều lệ công ty thu hồi nợ;
 • Giấy xác nhận ký quỹ vốn pháp định công ty thu hồi nợ;
 • Biên bản góp vốn của các thành viên/cổ đông;
 • Chứng thư định giá đối với trường hợp góp vốn bằng tài sản;
 • Hợp đồng thuê trụ sở ít nhất 01 năm và có công chứng;
 • Lý lịch tư pháp của người quản lý hoặc giám đốc;
 • Hợp đồng lao động đối với người lao động hoặc người quản lý/giám đốc thuê;
 • Các giấy tờ khác khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

2. Hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (theo mẫu);
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản khai lý lịch (theo mẫu) kèm theo phiếu lý lịch tư pháp hoặc bản khai nhân sự (theo mẫu) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Điều kiện về vốn

Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng);

Lưu ý: Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải duy trì mức vốn điều lệ này.

2.  Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh;
 • Không có tiền án;
 • Trong trường hợp trước đó đã làm việc cho doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ khác đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải đảm bảo trong ba năm trước liền kề, không giữ chức danh quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

3. Điều kiện về tiêu chuẩn đối với người lao động trong hoạt động dịch vụ đòi nợ

 • Người lao động được tuyển dụng theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có xác định thời hạn từ sáu tháng trở lên;
 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
 • Có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành nghề: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh;
 • Không có tiền án.

4.  Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Được đăng ký, cấp phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đăng ký địa điểm hoạt động kinh doanh;
 • Và trong thời gian 05 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh không bị cơ quan có chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi: chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng, đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, làm nhục người khác;
 • Không bị khởi tố hình sự hoặc có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốcgia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án. Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.