Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thành phẩm, tân dược

806

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:
1. Đơn đề nghị xin cấp giấy phép nhập khẩu
2. Đơn hàng nhập khẩu
3. Giấy chứng nhận lưu hành tự do
4. Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm
5. Bộ nhãn gốc kém theo HDSD tại nước xuất xé kèm nhãn dự kiến và HDSD tiếng Việt
6. Báo cáo tồn kho thuốc
7. Hồ sơ tiền lâm sàng và lâm sàng đối với thuốc chứa dược chất mới, thuốc có sự kết hợp mới của các dược chất đã lưu hành được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
1. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc được thành lập theo quy định của pháp luật được Bộ Y tế công nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh xuất, nhập khẩu thuốc
2. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuốc phòng và chữa bệnh cho người
3. Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:
1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.