Thủ tục mở cây xăng

23

Thủ tục mở cây xăng

Thủ tục mở cây xăng ở Việt Nam được quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, các tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh xăng dầu phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
 • Có đủ vốn pháp định theo quy định của pháp luật.
 • Có địa điểm kinh doanh cố định, phù hợp với quy hoạch phát triển xăng dầu, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
 • Có hệ thống kho, bãi, phương tiện vận chuyển xăng dầu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
 • Có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh xăng dầu

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu theo mẫu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất đối với địa điểm kinh doanh.
 • Bản sao thiết kế hệ thống kho, bãi, phương tiện vận chuyển xăng dầu.
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của đội ngũ nhân viên.

Nơi nộp hồ sơ

 • Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu nộp tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi thương nhân dự kiến đặt địa điểm kinh doanh.

Thời hạn giải quyết

 • Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu cho thương nhân trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

 • Theo quy định của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Hiệu lực của giấy phép kinh doanh xăng dầu

 • Giấy phép kinh doanh xăng dầu có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Các bước mở cây xăng

Để mở cây xăng, các cá nhân, tổ chức cần thực hiện các bước sau:

 1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh

Các cá nhân, tổ chức cần đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 1. Chuẩn bị địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh cây xăng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển xăng dầu của địa phương.
 • Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
 1. Chuẩn bị hệ thống kho, bãi, phương tiện vận chuyển xăng dầu

Hệ thống kho, bãi, phương tiện vận chuyển xăng dầu cần đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

 1. Chuẩn bị đội ngũ nhân viên

Đội ngũ nhân viên cần có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của hoạt động kinh doanh xăng dầu.

 1. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

Các cá nhân, tổ chức cần nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Sở Công Thương tỉnh, thành phố nơi dự kiến đặt địa điểm kinh doanh.

 1. Tiếp nhận kết quả cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu, các cá nhân, tổ chức có thể tiến hành hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Lưu ý

 • Cây xăng chỉ được hoạt động khi có giấy phép kinh doanh xăng dầu.
 • Cây xăng phải thực hiện đúng các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.