Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

897

I. HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ

  • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang bị, dụng cụ bảo đảm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), bao gồm: Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu vực xung quanh; Bản mô tả quy trình chế biến cho nhóm sản phẩm hoặc sản phẩm đặc thù.
  • Bản cam kết bảo đảm VSATTP đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh;
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh sản phẩm;
  • Giấy chứng nhận đã được tập huấn về kiến thức VSATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất kinh doanh sản phẩm do Trung tâm Y tế cấp huyện cấp.

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI

  1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
  2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
  3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ;
  4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.