Thủ tục xin cấp phép hoạt động Trung tâm người cao tuổi

591

I. HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi của cơ sở;
 2. Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở;
 3. Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện cấp phép hoạt động cơ sở chăm sóc ngwofi cao tuổi theo quy định.

II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

 1. Đã được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 2. Người đứng đầu cơ sở phải đáp ứng điều kiện: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có phẩm chất đạo đức tốt, không mắc tệ nạn xã hội và không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; Có sức khỏe và kỹ năng để chăm sóc người cao tuổi;
 3. Có nhân viên trực tiếp tư vấn, chăm sóc người cao tuổi đáp ứng đủ điều kiện như đối người đứng đầu cơ sở;
 4. Cơ sở chăm sóc người cao tuổi phải bảo đảm điều kiện sau:

– Môi trường và vị trí: phải đặt tại địa điểm thuận tiện về tiếp cận giao thông, trường học, bệnh viện, không khí trong lành có lợi cho sức khoẻ của đối tượng; có điện, nước sạch phục vụ cho sinh hoạt;

– Diện tích đất tự nhiên: Bình quân 30 m2/đối tượng ở khu vực nông thôn, 10 m2/đối tượng ở khu vực thành thị;

– Diện tích phòng ở  6 m2/người. Đối với người cao tuổi  phải chăm sóc 24/24 giờ một ngày, diện tích phòng ở bình quân 8 m2/người. Phòng ở phải được trang bị đồ dùng cần thiết phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày;

– Đối với cơ sở chăm sóc từ 25 người trở lên phải có khu nhà ở, khu nhà bếp, khu làm việc của cán bộ nhân viên, khu vui chơi giải trí, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường đi nội bộ; khu sản xuất và lao động trị liệu (nếu có điều kiện).

Đối với cơ sở chăm sóc từ 10 đến dưới 25 người phải đảm bảo điều kiện cơ bản về nhà ở, nhà bếp, nhà làm việc của cán bộ nhân viên, điện, nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

–  Người cao tuổi đảm bảo được chăm sóc sức khỏe; được cung cấp thông tin; được giải trí và được giao lưu với cộng đồng .

II. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.