Thủ tục xin giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo

544

I- HỒ SƠ QUÝ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (theo mẫu);
 2. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư;
 3. Bản chính bản kê kho chứa, bản chính bản kê cơ sở xay, xát (theo mẫu) đã được Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận.

Lưu ý: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo có thời hạn hiệu lực là 05 (năm) năm, kể từ ngày cấp. Khi giấy chứng nhận hết hiệu lực, thương nhân phải đề nghị cấp lại giấy chứng nhận mới để được tiếp tục kinh doanh xuất khẩu gạo.

II- ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Có ít nhất 01 (một) kho chuyên dùng với sức chứa tối thiểu 5.000 (năm nghìn) tấn thóc, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 01-133:2013/BNNPTNT) về kho chứa thóc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
 • Có ít nhất 01 (một) cơ sở xay, xát thóc, gạo với công suất tối thiểu 10 tấn thóc/giờ, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở xay, xát thóc gạo (QCVN 01-134:2013/BNNPTNT) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
 • Kho chứa, cơ sở xay, xát nêu trên phải thuộc sở hữu của thương nhân và phải nằm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu hoặc có cảng biển quốc tế có hoạt động xuất khẩu thóc, gạo tại thời điểm thương nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận.

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.