I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sao y công chứng); Bản thuyết minh về điều kiện cơ sở vật chất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (bản vẽ sơ đồ mặt bằng sản xuất […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn xin tách một thửa đất thành nhiều thửa đất hoặc hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có) bao gồm: Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Bản công bố tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn cơ sở (có đóng dấu của doanh nghiệp) bao gồm các nội dung: các chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu hoá lý, vi sinh vật, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư lượng thuốc kháng […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up