I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ Đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm. Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu). Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát. Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có) Phương án kinh doanh; Mẫu hợp đồng cung ứng […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao kèm theo bản chính để […]

Continue reading


I. HỒ SƠ CẤP PHÉP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa. Bản kê […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật an toàn thực phẩm năm 17-6-2010. Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.  II. CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH PHẢI XIN GIẤY PHÉP VSATTP Cơ sở dịch vụ ăn uống” là các cơ sở chế biến, […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn xin cấp phép hành nghề dịch vụ xoa bóp (massage); Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao chứng nhận sức khỏe của bác sĩ, kỹ thuật viên; Bảng kê khai danh sách nhân sự (kèm theo hợp đồng lao động), điều kiện thiết bị, […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ. Luật giao thông đường bộ năm 2008; Thông tư số 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Thông tư số 73/2012/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: – Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định về quản lý mỹ phẩm; – Công văn số 1609/QLD-MP Hướng dẫn phân loại mỹ phẩm, công bố tính năng mỹ phẩm. – Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do […]

Continue readingI. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đối với doanh nghiệp: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu. Dự thảo điều lệ công ty. Danh sách thành viên công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần). Kèm theo các […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up