Trang chủ CẤP MỚI GIẤY PHÉP Giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng nào phải có giấy phép môi...

Cùng tìm hiểu "Giấy phép môi trường là gì? Đối tượng nào phải có giấy phép môi trường? và Hồ sơ, trình tự, thủ tục...

Thẩm quyền và thời điểm cấp Giấy phép môi trường theo quy định của...

Ngày 10/1/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Bộ TN&MT ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết...

Xin giấy phép môi trường

I. Khái niệm (Theo Khoản 8, Điều 3 Luật BVMT số 72/2020/QH14) Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có...

Thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

Luật Việt Phú là đơn vị chuyên làm các dịch vụ tư vấn môi trường như : xin giấy phép cam kết bảo vệ...

Giấy phép môi trường bao gồm những nội dung gì?

Tôi đang lên kế hoạch cho dự án có sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Tôi được biết đây...

Giấy phép môi trường năm 2022

Giấy phép môi trường bắt đầu thi hành từ năm 2022 với nhiều điểm nổi bật trong quá trình thực hiện và hạn chế được...

Thủ tục nhận hỗ trợ khi đầu tư thiết bị giảm thiểu ô nhiễm...

Tôi được biết, hiện nhà nước đang có chính sách hỗ trợ về vốn, miễn, giảm tiền sử dụng đất cho các doanh nghiệp...

Thủ tục xin Giấy phép cam kết bảo vệ môi trường

Thủ tục đăng ký Cam kết bảo vệ môi trường, Pháp luật Viêt Nam quy định các chủ dự án, tổ chức, cá nhân hoạt...

Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường

Thủ tục:  Đăng ký bản Cam kết bảo vệ môi trường:   Nơi tiếp nhận hồ sơ:   Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và trả kết...

Thủ tục xin giấy phép vận chuyển vận chuyển hàng nguy hiểm thuộc thẩm...

I. Cơ sở pháp lý Nghị định 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông...