Kinh doanh

Dịch vụ làm thủ tục sửa đổi các loại giấy phép

Sửa đổi các loại giấy phép là việc thay đổi một hoặc một số nội dung của giấy phép đã được cấp. Việc sửa...

Thay đổi và bổ sung loại hình kinh doanh cho doanh nghiệp

Trong thế giới kinh doanh cạnh tranh ngày nay, việc thích ứng và phát triển loại hình kinh doanh của doanh nghiệp là vô...

Làm đơn đề nghị sửa đổi Giấy phép bán buôn rượu như thế nào?...

Công ty tôi có thay đổi địa điểm kinh doanh thì phải sửa đổi Giấy phép bán buôn rượu hay phải thực hiện cấp...

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty...

Mã thủ tục: 2.002059 Số quyết định: 885/QĐ-BKHĐT Tên thủ tục: Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công...

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

Dịch vụ thay đổi đăng ký doanh nghiệp nhanh tại Luật Việt Phú được cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh phía...

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh 2021

Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty là yêu cầu thường gặp của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh. Luật Việt Phú...

Gia hạn Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong NK phế liệu làm...

Thực hiện Nghị quyết 129/NQ-CP ngày 11/9/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo 76/TB-BTNMT ngày 29/10/2020 về gia hạn Giấy xác nhận đủ điều...

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm là điều kiện bắt buộc mà cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp...

Gia hạn giấy phép nhâp khẩu trang thiết bị y tế

Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ y tế cấp và có thời hạn trong một thời gian nhất định....

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân...

Căn cứ Điều 7 Thông tư 95/2016/TT-BTC: Cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp) thì thủ...