Thủ tục nhập khẩu hóa chất thí nghiệm

552

Thủ tục nhập khẩu hóa chất thí nghiệm đơn giản nhanh gọn, tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Luật Việt Phú để được tư vấn và hỗ trợ về dịch vụ.

1. Về thủ tục hải quan:
Hồ sơ thủ tục xuất nhập khẩu đề nghị tham khảo quy định tại Điều 16, Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính “Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”

Quy định chính liên quan đến nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng hóa chất

Nội dung Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ nêu rõ cụ thể điều kiện kinh doanh, nhập khẩu cũng như sử dụng các loại hóa chất căn cứ theo các phụ lục ban hành kèm theo như sau:

 • Phụ lục 1: Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có đều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.
 • Phụ lục 2: Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
 • Phụ lục 3: Danh Mục hóa chất cấm.
 • Phụ lục 4: Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
 • Phụ lục 5: Danh mục hóa chất phải khai báo hóa chất.

2. Thủ tục nhập khẩu hóa chất:
– Căn cứ Danh mục hóa chất phải khai báo được sửa đổi bổ sung ban hành kèm theo Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/04/2011 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất”.
– Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài”.Theo đó mặt hàng hóa chất khi làm thủ tục xuất nhập khẩu phải xin giấy phép chuyên ngành của Bộ Công thương.

– Hướng dẫn chi tiết quy trình thủ tục nhập khẩu hóa chất, các doanh nghiệp thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3. Bộ chứng từ thủ tục nhập khẩu hóa chất gồm có:

 • Commercial invoice.
 • Packing list.
 • Bill of Loading.
 • Sales Contract hoặc tương đương.
 • Certificate of Original.
 • Certificate of Analysis.
 • CAS tham khảo nếu có.
 • Giấy phép đủ đều kiện kinh doanh nhập khẩu (nếu có).