I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ Đối với mỹ phẩm nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam Đơn đăng ký lưu hành mỹ phẩm. Trường hợp cơ sở đăng kí không phải là nhà sản xuất ra sản phẩm thì phải có giấy ủy quyền của nhà sản xuất cho cơ sở […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị cấp giấy phép bưu chính (theo mẫu). Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát. Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có) Phương án kinh doanh; Mẫu hợp đồng cung ứng […]

Continue reading


I. HỒ SƠ CẤP PHÉP LỮ HÀNH NỘI ĐỊA Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa Phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa. Bản kê […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Luật an toàn thực phẩm năm 17-6-2010. Nghị định 38/2012/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.  II. CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH PHẢI XIN GIẤY PHÉP VSATTP Cơ sở dịch vụ ăn uống” là các cơ sở chế biến, […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Bản sao: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); giấy chứng nhận […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Công văn đề nghị gửi phòng CSGT Công an Tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Giấy giới thiệu của doanh nghiệp cử cán bộ đến làm thủ tục xin cấp phép. Bản photo đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (kèm bản chính đối chiếu). Bản photo […]

Continue reading


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: Quyết định số 53/2003/QĐ-BVHTT ngày 04/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) về việc ban hành Quy chế xuất bản bản tin. Quyết định số 3865/QĐ-BVHTT ngày 04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Bản đăng ký sử dụng mã số mã vạch. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN. Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt […]

Continue reading


1/ Trình tự thực hiện cấp giấy phép sản xuất phim: – Tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện một 01 bộ hồ sơ đến Cục Điện ảnh. – Cục Điện ảnh cấp Giấy chứng nhận đủ […]

Continue reading


I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ: Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Bản sao hợp pháp giấy chứng chỉ hành nghề dược (có chứng thực); Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực); Bản sao Giấy chứng nhận đủ […]

Continue reading


SIGN INTO YOUR ACCOUNT

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up