Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

698

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

  1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;
  2. Bản sao: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (đối với chi nhánh doanh nghiệp); giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với các tổ chức sự nghiệp có thu);
  3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
  4. Bản khai lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và người đại diện hợp pháp theo pháp luật của cơ sở kinh doanh (có dán ảnh và xác nhận của UBND cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp). Nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có bản khai nhân sự, bản photocopy hộ chiếu, bản photocopy thẻ cư trú.

II. CÔNG VIỆC LUẬT VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

1. Tư vấn khách hàng trình tự, thủ tục, hồ sơ xin chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tư; giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp;
2. Soạn thảo, chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ xin chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tư; giấy phép kinh doanh dịch vụ xoa bóp;
3. Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
4. Tiến hành đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;