Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

999

Qua Hệ thống này, người thành lập doanh nghiệp có thể chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xem xét xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:

Được vận hành liên tục, đảm bảo việc nộp hồ sơ được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào (24h/ngày, 7 ngày/tuần) và tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối mạng Internet;
Đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn của thông tin đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp trực tiếp đăng ký;
Hệ thống hóa quy trình nộp, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả giải quyết đăng ký doanh nghiệp;
Thông tin được phản hồi và trao đổi hai chiều giữa người thành lập doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công qua mạng điện tử

Tra cứu ngành nghề kinh doanh

Từ khóa: giấy phép đăng ký kinh doanh,mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh,đăng ký giấy phép kinh doanh hộ cá thể,dịch vụ làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể,làm giấy phép kinh doanh giả,đăng ký hộ kinh doanh cá thể qua mạng,đăng ký giấy phép kinh doanh online,giấy phép đăng ký kinh doanh tiếng anh,cơ quan cấp giấy phép kinh doanh