Thủ tục cấp giấy phép bán lẻ rượu

705

I. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao công chứng).
 2. Giấy chứng nhận mã số thuế (Bản sao công chứng).
 3. Giấy tờ chứng nhận địa điểm kinh doanh hợp pháp.
 4. Bảng kê các loại rượu và nguồn gốc các loại rượu định kinh doanh.
 5. Bảng kê các thiết bị kiểm tra và điều chính nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh doanh rượu.
 6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
 7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH BÁN LẺ RƯỢU:

 1. Trong giấy đăng ký kinh doanh do sở kế hoạch và đầu tư hoặc phòng công thương quận huyện cấp có kinh doanh mua bán rượu.
 2. Có địa điểm kinh doanh cố định địa chỉ rõ ràng (đối với trường hợp thuê địa điểm kinh doanh thời gian thuê tối thiểu là 01 năm trở lên).
 3. Có khu vực kinh doanh rượu riêng biệt, bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lượng rượu, vệ sinh an toàn thực phẩm,  bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy.
 4. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu (thương nhân nhập khẩu, cơ sở sản xuất hoặc của thương nhân bán buôn).

III. CÔNG VIỆC VIỆT PHÚ TRIỂN KHAI:

 1. Việt Phú kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;
 2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 3. Soạn thảo và chuẩn hoá hồ sơ xin cấp phép quảng cáo;
 4. Đại diện khách hàng để nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.